Gemengde zangvereniging Vivente - Donateurs

Donateurs

Steun ons!

Als Vriend(in) van Vivente

Als u geen koorlid wilt worden, maar Vivente wel een warm hart toedraagt, kunt u ons koor financieel ondersteunen.

Vivente probeert steeds een aantrekkelijk muzikaal programma te brengen door te kiezen voor muziek die in de regio niet of nauwelijks wordt gezongen. Vivente staat voor een gevarieerd repertoire en voor kwaliteit. Om dit te kunnen blijven bieden, moet het koor regelmatig nieuwe muziek kopen. En dan zijn er aan de uitvoeringen zelf natuurlijk ook nog allerlei kosten verbonden. Behalve uit contributies en subsidiebedragen, die steeds moeilijker te krijgen zijn, moet het koor deze kosten veelal opbrengen uit acties van leden en vrijwilligers. Een onontbeerlijke bron van inkomsten voor Vivente is echter ook de sponsorbijdrage van particulieren en bedrijven. Kortom: wij kunnen niet zonder uw steun.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om "Vriend van Vivente" te worden. U kunt lid worden door een jaarlijkse bijdrage van € 12,50 over te maken op onze rekening. Als Vriend(in) van Vivente ontvangt u vier keer per jaar het koorblad Koorallures en wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten van Vivente.

Vanzelfsprekend is ook elke eenmalige bijdrage die u wilt geven als sympathisant van Vivente meer dan welkom. Elke euro levert een bijdrage aan de resultaten van ons koor.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar: NL29 INGB 0007 618363 t.n.v. Gemengde zangvereniging Vivente.

Mogen wij op u rekenen? Alvast hartelijk bedankt voor uw steun.

Contact

Gemengde zangvereniging Vivente
info@viventevenlo.nl

Repetities

Wij repeteren iedere woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20 in Venlo.

Kom gerust eens kijken en luisteren!
 

Volg ons ook op Facebook

Volg ons ook op Facebook:
Gemengde zangvereniging Vivente