Gemengde zangvereniging Vivente - Over Vivente

Over Vivente

Algemeen

De Gemengde zangvereniging Vivente ontstond in 1983 na een samengaan van de kerkkoren van de H.-Geestparochie en van de H.-Familieparochie in Venlo, beide opgericht in 1965. Kort na de fusie werd Vivente een profaan koor, maar tot op de dag van vandaag luistert het koor een aantal malen per jaar tijdens de hoogfeesten van de kerk de eucharistievieringen in de Familiekerk op.

» Lees verder...

Repertoire

In de loop der jaren werd Vivente een uitgebreid repertoire machtig, variërend van middeleeuwse muziek tot en met werken van hedendaagse componisten.

» Lees verder...

Dirigent

Leo Smeets is sinds 2003 verbonden als dirigent aan Gemengde zangvereniging Vivente te Venlo. In die voorbije periode heeft het koor onder zijn leiding een imponerend repertoire opgebouwd. De algehele koorklank is in de loop der jaren hoe langer hoe meer verbeterd. De nadruk lag daarbij met name op de dictie, algehele uitstraling, expressie en zuiverheid. Deze elementen spelen een prominente en duidelijk hoorbare rol in de samenklank van Vivente. Hiermee probeert het koor de muzikale intenties van de componist zo waarheidsgetrouw mogelijk te verwezenlijken.

» Lees verder...

Profiel

Bekijk hier ons profiel

Bestuur

Voorzitter
Annemarie Faassen-Lamberts

Secretaris
Jeanne van Tulder

Penningmeester
Coen van der Vlerk

Bestuurslid
Annelies Thomassen